Міністерство освіти і науки України
Управління освіти Чернівецької міської ради
Чернівецький військово-спортивний ліцей-інтернат
58004, м.Чернівці, вул.Луковецька, 29, тел.(0372) 52-24-71
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

                                                   

"Погоджено"

заступник начальника управління освіти

Чернівецької міської ради

_________О.Л.Кузьміна

"_____"________2017 р.

"Затверджено"

начальник управління освіти

Чернівецької міської ради

_______С.В.Мартинюк

"_____"__________2017 р.

                                                                                            

 

РОБОЧИЙ

 навчальний план

  Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату

 Чернівецької міської ради

 на 2017/2018 н.р.

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 до робочого навчального плану

 Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату

 на 2017/2018 навчальний рік

 

          Чернівецький військово-спортивний ліцей-інтернат Чернівецької міської ради є загальноосвітнім навчально-виховним закладом з посиленою військово-фізичною та спортивною підготовкою, з поглибленим вивченням програми допризовної підготовки юнаків, що забезпечує потреби громадян у загальній середній освіті  та реалізацію права дітей, які потребують соціальної допомоги з боку держави.

           У  2017/2018 н.р. буде функціонувати 8 ліцейних класів  (8-11) – 210 учнів. Допрофільною підготовкою буде охоплено  84 учні (8-9 класи), профільним навчанням – 126 учнів (10-11 класи).

 Робочий навчальний план Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату на 2017/2018 н.р. розроблений відповідно до листа МОН України від 07.06.2017 р. №1/9-315, наказу Департаменту  освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації від 13.06.2017 р. № 304 «Про структуру 2017/2018 навчального року та робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», наказу управління освіти Чернівецької міської ради від 21.06.2017  № 243 «Про структуру 2017/2018 навчального року та  робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернівці».

 Робочий навчальний план для 8, 9-х класів ліцею-інтернату  на 2017/2018 н.р. складено за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України  від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014   664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465; з наказом МОН України від 08.05.2015 № 518 та згідно з п.1. наказу МОН України від 07.08.2015 № 855 (для додатку 1).

            Робочі навчальні плани для 10-11 класів на 2017/2018 н.р. розроблені за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затверджених наказом МОН України від  27.08.2010 р. №834 (додаток 12), зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657.

           Робочий навчальний план на 2017/2018 н.р. зорієнтований на роботу за 5-денним робочим тижнем. Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин навчального плану. Соціально необхідний для кожного учня обсяг і рівень знань, умінь і навичок забезпечує склад обов’язкових предметів інваріантної частини Типового навчального плану.

     У 8-9 класах варіативна частина включає в себе вивчення предмету допрофільної підготовки «Основи військової справи». Для ознайомлення учнів з історією рідного міста включено факультатив «Чернівці та чернівчани» (8 клас). Інші години розподілені для підсилення  інваріантної складової: математика, українська мова.

  Беручи до уваги специфіку закладу та  з метою проведення профорієнтаційної роботи у 10, 11 класах викладатимуться такі  спецкурси:     

         -   охорона державного кордону;

 -        судові та правоохоронні органи України;

 -        основи військового перекладу.

     З метою  здійснення превентивного виховання, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів у 10, 11 класах викладатимуться такі факультативи:

 -        школа проти СНІДу;

 -        медико-біологічні основи фізичного виховання та спорту.

 Враховуючи побажання учнів та батьків в 11 класі в освітній галузі «Технології» буде вивчатись курс «Автосправа».

 З метою покращення підготовки школярів до ЗНО у старших класах передбачено проведення факультативів «Орфографічний практикум» , «Практикум з синтаксису української мови» та індивідуальні заняття з математики, іноземної мови.

 Інші години варіативної складової  розподілені для посилення предметів інваріантної частини, а саме української мови, математики,  географії, біології,  історії України та всесвітньої історії.

 Робочий навчальний план забезпечує виконання основного завдання ліцею-інтернату: виховання всебічно-розвиненої, соціально-активної особистості з почуттям відповідальності, високої духовності, дисциплінованості, любові до військової служби на основі військово-професійної орієнтації.

 Гранично допустиме навчальне навантаження учнів і загальна покласна кількість годин (без урахування поділу класу на групи) не перевищують меж, встановлених Типовими навчальними планами.

 

 

Таблиця розподілу навчального часу  

 8, 9 класи – додаток 1, наказ МОН від 03.04.2012р. № 409 із змінами

  

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Всього

8

9-А

9-Б

Мови і літератури

Українська мова

2

2+0.5

2+0.5

6+1

Українська література

2

2

2

6

Іноземна мова

3

3

3

9

Зарубіжна література

2

2

2

6

Суспільствознавство

Історія України

1.5

1.5

1.5

4.5

Всесвітня історія

1

1

1

3

Правознавство

-

1

1

2

Естетична культура

Мистецтво

1

1

1

3

Математика

Алгебра

2+0,5

2+0,5

2+0,5

6+1,5

Геометрія

2

2

2

6

 

 

Природознавство

         

Географія

2

1.5

1.5

5

Фізика

2

3

3

8

Біологія

2

2

2

6

Хімія

2

2

2

6

Технології

Інформатика

2

2

2

6

Труд. навчання

1

1

1

3

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

3

Фізична культура

3

3

3

9

Разом (без фіз. культури)

28.5+0,5

30+1

30+1

88,5+2,5

Варіативна складова

3

3

3

9

Курси за вибором

-

-

-

-

Факультативи, індивідуальні заняття:

2,5

2

2

6,5

1. Основи  військової справи

2

2

2

6

2. Чернівці та чернівчани

0.5

-

-

0.5

Граничне допустиме навантаження на учня

33

33

33

 

Всього (без урахування поділу на групи)

34,5

36

36

106,5

 
 

 

Таблиця розподілу навчального часу 

 10,11 класи – додаток 12, із змінами наказ МОН від 29.05.2014р. № 657

 Військово-спортивний профіль

   

Навчальні предмети

К-ть год.

К-ть год.

К-ть год.

К-ть год.

К-ть год.

Всього

10-А

10-Б

11-А

11-Б

11-В

 

Інваріантна складова

Українська мова

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

5+5

Українська література

2

2

2

2

2

10

Іноземна мова

3

3

3

3

3

15

Зарубіжна   література

1

1

1

1

1

5

Історія України

1+1

1+1

1,5+0,5

1,5+0,5

1,5+0,5

6,5+3,5

Всесвітня історія

1

1

1+0,5

1+0,5

1+0,5

5+1,5

Правознавство

1

1

-

-

-

2

Економіка

-

-

1

1

1

3

Людина і світ

-

-

0,5

0,5

0,5

1,5

Художня культура

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

Математика

3+1

3+1

3+1

3+1

3+1

15+5

Астрономія

-

-

0,5

0,5

0,5

1,5

Біологія

1,5+0,5

1,5+0,5

1,5

1,5

1,5

7,5+1

Екологія

-

-

0,5

0,5

0,5

1,5

Географія

1,5+0,5

1,5+0,5

-

-

-

3+1

Психологія

-

-

1

1

1

3

Фізика

2

2

2

2

2

10

Хімія

1

1

1

1

1

5

Інформатика

1

1

1

1

1

5

Технології

1

1

1+1

1+1

1+1

5+3

Фізична культура

5

5

5

5

5

25

Захист Вітчизни

2

2

2

2

2

10

Разом

28,5+4

28,5+4

30+4

30+4

30+4

147+20

Варіативна складова

9,5

9,5

8

8

8

43

Курси за вибором

2,5

2,5

1,5

2,5

1,5

10,5

Охорона державного кордону

-

-

1

1

1

3

Технології (автосправа)

-

-

-

1

-

1

Основи військового перекладу

1

1

-

-

-

2

Судові та правоохоронні органи

1

1

-

-

-

2

Медико-біологічні основи фізичного виховання та спорту

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

Факультативи, інд. заняття:

3

3

2,5

1,5

2,5

12,5

Орфографічний практикум

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

Практикум з синтаксису укр. мови

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

Школа проти СНІДу

0,5

0,5

     

1

Іноземна мова (індивід. заняття)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

Математика (індивід.   заняття)

1

1

1

 

1

4

Граничне допустиме навантаження

33

33

33

33

33

-

Всього (без урахування поділу класів   на групи)

38

38

38

38

38

190

 

 

 

Варіативна складова навчального плану

 Чернівецького військово - спортивного  ліцею-інтернату на 2017/2018 н.р.

 

№ з/п

Назва факультативу, курсу за вибором

Клас

К-ть

годин

Програма

1.                

«Рідне місто»

8

0,5

Боднарюк О.М., Бушина С.В. та ін.

Лист ІІТЗО від 04.05.2011 №1.4/18-г-298

2.                

«Школа проти СНІДу»

10, 11

0,5

Т.В.Воронцова, В.М.Оржеховська, В.С.Пономаренко

3.                

Медико-біологічні основи фізичного виховання та спорту

10,11

0,5

Аргунова Л. Л. 10-11кл.                 

Лист МОНмолодь­спорту України

№ 14/18 Г-827 від 06.12.2010        

4.                

Орфографічний практикум

10, 11

0,5

Кочергіна Л.М. «Орфографічний практикум 10-11 класи».

5.                

Практикум з синтаксису української мови

10, 11

0,5

С.Л.Глиба «Практикум з синтаксису української мови 10-11 класи».

6.                

Основи військової справи

8,9

1

«Основи військової справи 8-9 класи». Вчена рада ІППО ЧО від 25.08.2009 протокол №5.

7.                

Судові та правоохоронні органи України

10

1

Навчальна програма «Судові та правоохоронні органи України». Лист МОН України від 19.09.2007 №1.4/18г-1510.

8.                

Основи військового перекладу

10

1

Навчальна програма, затверджена методичною радою ММК від 16.09.2010р.

9.                

Охорона державного кордону

11

1

Навчальна програма, рекомендована Вченою радою ІППО ЧО від 02.10.2010 протокол №3

 

 

 

Директор ліцею-інтернату                                 С.Г. Стукало