Міністерство освіти і науки України
Управління освіти Чернівецької міської ради
Чернівецький військово-спортивний ліцей-інтернат
58004, м.Чернівці, вул.Луковецька, 29, тел.(0372) 52-24-71
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Навчальний план титулка 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до навчального плану

Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату

на 2020/2021 навчальний рік

         Чернівецький військово-спортивний ліцей-інтернат Чернівецької міської ради є загальноосвітнім навчально-виховним закладом з посиленою військово-фізичною та спортивною підготовкою, з поглибленим вивченням програми допризовної підготовки юнаків, що забезпечує потреби громадян у загальній середній освіті та реалізацію права дітей, які потребують соціальної допомоги з боку держави.

        У 2020/2021 н.р. буде функціонувати 5 ліцейних класів (9-11) – 152 учні. Допрофільною підготовкою буде охоплено 31 учень (9 клас), профільним навчанням – 121 учень (10-11 класи).

       Навчальний план для 9-го класу ліцею-інтернату на 2020/2021 н.р. складено відповідно до наказу МОН України від 20.04.2018 № 405 « Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», таблиця 1.

       Навчальний план для 10, 11 класів ліцею-інтернату на 2020/2021 н.р. складено відповідно до наказу МОН України від 20.04.2018 № 408 « Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», таблиця 2(в редакції наказу МОНУ від 28.11.2019р. №1493, наказу МОН України від 31.03.2020р. №464).

                  Навчальний план на 2020/2021 н.р. зорієнтований на роботу за 5-денним робочим тижнем. Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин навчального плану. Кількість тижневих годин виділених на вивчення базових предметів забезпечує досягнення рівня очікуваних результатів навчання учнів згідно з вимогами Державного стандарту.

          У 9 класі варіативна частина включає в себе вивчення предмету допрофільної підготовки «Захист України».. Інші години розподілені для підсилення інваріантної складової: математика, українська мова.

   Для забезпечення профільного спрямування у старшій школі збільшено кількість годин для профільних предметів: фізична культура та Захист України.

Беручи до уваги специфіку закладу та з метою проведення профорієнтаційної роботи у 10, 11 класах викладатимуться такі спецкурси:    

-         Вогнева підготовка;

-         Судові та правоохоронні органи України;

-          Основи медичних знань.

Враховуючи побажання учнів та батьків в 11 класі в освітній галузі «Технології» буде вивчатись курс «Автосправа».

З метою покращення підготовки учнів до ЗНО у 10-11 класах передбачено проведення факультативів «Орфографічний практикум», «Практикум з синтаксису української мови» та індивідуальні заняття з математики, іноземної мови.

Інші години варіативної складової розподілені дляпосилення предметів інваріантної частини, а саме української мови, математики, історії України.

Навчальний план забезпечує виконання основного завдання ліцею-інтернату: виховання всебічно-розвиненої, соціально-активної особистості з почуттям відповідальності, високої духовності, дисциплінованості, любові до військової служби на основі військово-професійної орієнтації.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів і загальна позакласна кількість годин (без урахування поділу класу на групи) не перевищують меж, встановлених навчальними планами.

Наказ МОН України від 20.04.2018 № 405

таблиця 1.

Таблиця розподілу навчального часу

9 класі

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Всього

9

   

Мови і літератури

Українська мова

2+0.5

2+0.5

 

Українська література

2

2

 

Іноземна мова

3

3

 

Зарубіжна література

2

2

 

Суспільствознавство

Історія України

1.5

1.5

 

Всесвітня історія

1

1

 

Основи правознавства

1

1

 

Естетична культура

Мистецтво

1

1

 

Математика

Алгебра

2+0,5

2+0.5

 

Геометрія

2

2

 

Природознавство

Географія

1.5

1.5

 

Фізика

3

3

 

Біологія

2

2

 

Хімія

2

2

 

Технології

Інформатика

2

2

 

Труд. навчання

1

1

 

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

 

Фізична культура

3

3

 

Разом (без фіз. культури)

30+1

30+1

 

Варіативна складова

3

3

 

Курси за вибором

-

-

 

Факультативи, індивідуальні заняття:

2

2

 

1. Захист України

2

2

 

2. Чернівці та чернівчани

-

-

 

Граничне допустиме навантаження на учня

33

   

Всього (без урахування поділу на групи)

36

36

 

Наказ МОН України від 20.04.2018 № 408

(в редакції наказу МОНУ від 28.11.2019р. №1493,

наказу МОН України від 31.03.2020р. №464).

таблиця 2

Таблиця розподілу навчального часу

10 клас

Військово-спортивний профіль

Навчальні предмети

К-ть год.

К-ть год.

Всього

10-А

10-Б

 

Базові предмети

27+4

27+4

54+8

Українська мова

2

2

4

Українська література

2

2

4

Іноземна мова

2

2

4

Зарубіжна література

1

1

2

Історія України

1,5+0,5

1,5+0,5

3+1

Всесвітня історія

1

1

2

Громадянська освіта

2

2

4

Математика

3+1

3+1

6+1

Географія

1,5

1,5

3

Фізика і астрономія

3

3

6

Біологія і екологія

2

2

4

Хімія

1,5

1,5

3

Фізична культура

3+2

3+2

6+4

Захист України

1,5+0,5

1,5+0,5

3+1

Вибірково-обов’язкові предмети

3

3

6

Інформатика

2

2

4

Технології

1

1

2

Додаткові години  

8

8

16

Спеціальні курси

2

2

4

Вогнева підготовка

0,5

0,5

1

Судові та правоохоронні органи

1

1

2

Основи медичних знань

0,5

0,5

1

Факультативи, інд. заняття:

2

2

4

Орфографічний практикум

0,5

0,5

1

Практикум з синтаксису укр. мови

0,5

0,5

1

Математика (індивід. заняття)

1

1

2

Граничне допустиме навантаження

33

33

 
       

Всього (без урахування поділу класів на групи)

38

38

76

                                                                  

Наказ МОН України від 20.04.2018 № 408

(в редакції наказу МОНУ від 28.11.2019р. №1493,

наказу МОН України від 31.03.2020р. №464).

таблиця 2.

Таблиця розподілу навчального часу

11 клас

Військово-спортивний профіль

Навчальні предмети

К-ть год.

К-ть год.

Всього

11-А

11-Б

 

Базові предмети

26+4

26+4

54+8

Українська мова

2

2

4

Українська література

2

2

4

Іноземна мова

2

2

4

Зарубіжна література

1

1

2

Історія України

1,5+0,5

1,5+0,5

3+1

Всесвітня історія

1

1

2

       

Математика(алгебра і початок аналізу та геометрія

3+1

3+1

6+2

Географія

1

1

2

Фізика і астрономія

4

4

8

Біологія і екологія

2

2

4

Хімія

2

2

4

Фізична культура

3+2

3+2

6+4

Захист України

1,5+0,5

1,5+0,5

3+1

Вибірково-обов’язкові предмети

3

3

6

Інформатика

1

1

2

Технології

2

2

4

Додаткові години  

9

9

18

Спеціальні курси

1,5

1,5

3

Судові та правоохоронні органи

1

1

2

Основи медичних знань

0,5

0,5

1

       
       

Факультативи, інд. заняття:

3,5

3,5

7

Орфографічний практикум

0,5

0,5

1

Практикум з синтаксису укр. мови

0,5

0,5

1

Школа проти СНІДу

0,5

0,5

1

       

Математика (індивід. заняття)

2

2

4

Граничне допустиме навантаження

33

33

 
       

Всього (без урахування поділу класів на групи)

38

38

76