Міністерство освіти і науки України
Управління освіти Чернівецької міської ради
Чернівецький військово-спортивний ліцей-інтернат
58004, м.Чернівці, вул.Луковецька, 29, тел.(0372) 52-24-71
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Правила конкурс 2019

І. Загальні положення

1. Правила конкурсного приймання до Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату (далі ліцей-інтернат) розроблено у відповідності до Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017року № 2145-VIII, Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освітизатвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 р. № 367, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.05.2018р. за № 564/32016, визначають порядок організації відбору вступників до ліцею-інтернату та порядок проведення конкурсу.

2. Випускники 9-х класів ліцею-інтернату вступають до 10 (профільного) класу на конкурсній основі (на загальних підставах).

Ліцей-інтернат забезпечує здобуття учнями повної загальної середньої освіти і здійснює їх допрофесійну військову підготовку. Випускники ліцею-інтернату отримують свідоцтво про повну загальну середню освіту державного зразка.

3. До ліцею-інтернату приймаються:

- юнаки, які закінчили, 7, 8 клас загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області;

- юнаки та дівчата (проживають у м.Чернівці та мають вагомі спортивні здобутки) які закінчили 9 клас загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області та за станом здоров’я здатні навчатися в ліцеї-інтернаті та виявили бажання продовжити навчання у вищих навчальних закладах військово-спортивного спрямування Міністерства внутрішніх справ, Державної Служби з надзвичайних ситуацій, Збройних Сил України, Служби безпеки України та Державної Прикордонної служби України або проходити службу за контрактом.

4. Відбір вступників проводиться на підставі вивчення особової справи учня, зарахування до ліцею-інтернату – за результатами вступних випробувань.

5. Поза конкурсом, за умови позитивного проходження вступних випробувань право на зарахування до ліцею-інтернату мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування,діти працівників Міністерства внутрішніх справ, Збройних сил України, Служби безпеки України, Державної Служби з надзвичайних ситуацій, Державної Прикордонної служби України, що загинули при виконанні службових обов’язків, які здатні за станом здоров’я навчатися в ліцеї-інтернаті.

6. Першочергове право на зарахування до ліцею-інтернату при рівності набраних балів мають переможці ІІІ-IV етапів Всеукраїнських шкільних олімпіад, діти військовослужбовців, діти учасників АТО, діти у яких немає одного з батьків, діти з багатодітних сімей, діти учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, діти, які визнані Законом, як постраждалі в наслідок Чорнобильської катастрофи, обдаровані і талановиті діти, які є учасниками або переможцями спортивних змагань різних рівнів, вступники, які закінчили 7, 8 класи на відмінно і нагороджені «Похвальним листом», 9 клас – свідоцтвом із відзнакою.

7. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

ІІ. Порядок відбору вступників

1.Організацію приймання до ліцею-інтернату здійснює приймальна комісія, склад, чисельність та порядок роботи якої затверджується наказом директора, який є її головою.

2. Приймальна комісія доводить до відома вступників правила конкурсного приймання до Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату, організовує приймання документів, проводить вступні випробування, професійно-психологічне обстеження, медичний огляд.

3. Для вступу до ліцею-інтернату батьками або особами, які їх замінюють, подається заява на ім’я директора .

До заяви додаються наступні документи:

 • особова справа учня;
 • характеристика, завірена директором школи;
 • копія свідоцтва про народження;
 • табель успішності, свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 • похвальні листи (копії документів, що засвідчують успіхи у навчанні, спорті тощо);
 • дітям-сиротам підтверджуючі документи на право опіки над неповнолітнім;
 • довідка про склад сім’ї та реєстрацію (форма №3);
 • 2 фотокартки 3х4 см (без головного убору);
 • довідка про проходження медичного огляду (облікова форма МОЗ України № 086-у), довідка про щеплення, дані про флюорографію органів грудної порожнини (з 15 років), електрокардіограма, результати загального аналізу крові, сечі, аналіз калу на я/г;
 • папка-швидкозшивач + 5 файлів.
 • Фахові випробування – медичний огляд; рівень фізичної підготовки; психологічне обстеження. Вступники, які не витримали фахові випробування, до вступних іспитів не допускаються.
 • Вступні іспити із загальноосвітніх дисциплін – українська мова (диктант) та математика (тести).

4. Документи після надходження оформлюються в особову справу, яку розглядає приймальна комісія ліцею-інтернату і за результатами її вивчення складає списки вступників.

5. Вступники прибувають до ліцею-інтернату для вступного випробування у зазначений термін.

6. Житлом і харчуванням на період вступних випробувань вступники не забезпечуються.

ІІІ. Організація вступних випробувань

1. Вступні випробування проводяться протягом двох днів. Оголошення про початок вступних випробувань, правила конкурсного приймання розміщуються у місцевих засобах інформації за 2 місяці до їх початку

2. Вступні випробування передбачають:

3. Перевірка рівня фізичної підготовленості – підтягування (згинання і розгинання рук в упорі лежачи для дівчат), біг 60 м, біг 1000 м проводиться після проведення медичного огляду, відповідно до таблиці оцінювання виконання нормативів.

4. До участі у вступних випробуваннях допускаються учні на підставі заяви на ім’я директора ліцею-інтернату батьків або осіб, які їх замінюють.

5. До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності особи у навчанні, спорті тощо.

6. Розклад вступних випробувань складається в ліцеї-інтернаті і затверджується директором не пізніше ніж за 10 днів до їх початку.

7. Вступники, які в призначений час не прибули на один із іспитів, без поважних причин, участь у конкурсному відборі не приймають.

8. При отриманні вступником незадовільної оцінки, повторне складання іспиту не дозволяється.

ІV. Порядок зарахування

1. Учні, які за рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора ліцею-інтернату на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування дітей проводиться у перший день навчального року.

2. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням приймальної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів вступних випробувань і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається директором ліцею-інтернату за погодження з управлінням освіти і науки Чернівецької міської ради. Проведення додаткових випробувань під час апеляції не передбачається.

3. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти Чернівецької міської ради.

4. Учні, які за підсумками вступних випробувань не зараховані до ліцею-інтернату, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.

5. Діти, які зараховані до ліцею-інтернату, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця проводиться додаткове конкурсне приймання.

6. Після зарахування до ліцею-інтернату вступник повинен подати оригінал документа про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту) не пізніше зазначеного адміністрацією терміну.

7. За умови наявності вакантних місць наказом директора ліцею-інтернату можливе проведення додаткового конкурсного приймання до ліцею-інтернату, але не пізніше 20 серпня.

V. Контроль за проведенням конкурсу

1. Директор ліцею-інтернату несе персональну відповідальність за дотриманням вимог Правил конкурсного приймання.

2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, за його результатами, порядком зарахування дітей до ліцею-інтернату проводить управління освіти Чернівецької міської ради.

3. При порушенні навчальним закладом Правил конкурсного приймання, рішенням управління освіти Чернівецької міської ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі управління освіти Чернівецької міської ради організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Заступник директора з НВР                                                 

_________ М.Д.Палійчук