Міністерство освіти і науки України
Управління освіти Чернівецької міської ради
Чернівецький військово-спортивний ліцей-інтернат
58004, м.Чернівці, вул.Луковецька, 29, тел.(0372) 52-24-71

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Завдання на період

призупинення навчального процесу

 

8 клас

Українська мова

Тема: 1) Однорідні й неоднорідні означення. Розділові знаки між ними.

 

2) Узагальнюючі слова у реченнях з однорідними членами.

3) Двокрапка і тире при узагальнуючих реченнях.

 

§ 22-24 (с. 172-176) Вправа 259, 276, 285, 286

Українська література

Тема: 1)Опрацювати віршові розміри. с.168-178 за підручником

2)В.Сосюра «Васильки», «Сад», «Магнат». Виразне читання с. 176-177

2) В.Підпалий «Тиха елегія», «Запросини». Опрацювати с. 189-195

 Англійська мова

Тема: 1) «Шкільне життя» Читати, перекладати, відповідати на питання письмово. с. 72-74

          2) с. 74, Впр.1 (письмово перекладати);

              с. 75, Впр.3 (читати та перекладати);

              с. 76, Впр. 1 (читати та перекладати);

              с. 77, Впр. 3 (написати твір(на основі вправи 1 с.76))

P.S. Обовязково! Взяти словник, робочий зошит та чистий зошит в лінійку (24-36 ар.) 

Німецька мова

с. 64 Впр. 4, с. 66 Впр. 8 (усно), с. 67  Впр. 10, с. 68 Впр.1 (усно)

 

Алгебра

 Підручник «Алгебра, 8 клас» (авт. Мерзляк А.Г.)

 Тема 1: Арифметичний квадратний корінь

 с. 99 опрацювати розв’язані приклади №1, 5, 6

 с. 103 №№389, 390, 391, 397, 398, 400

 Тема 2: Рівняння х2

 с.99 Опрацювати приклади №3, 4

 с. 105 №№ 401, 402, 403, 404, 405

 Тема 3: Числові множини. Раціональні, ірраціональні та дійсні числа.

 с. 108 п.13 (опрацювати), №№ 427,428

 Періодичні дроби с. 109-110 (опрацювати), №№ 431, 432, 434, 435, 436, 437

 Геометрія

 Підручник «Геометрія, 8 клас» (авт. Бевз Г.П.)

 Тема 1: Теорема Піфагора №№ 598, 599, 605, 609

 Тема 2: Перпендикуляр і похила, їх властивості. с.127 §14. №№ 633, 637, 643

Історія України

§16, 17, 18, 19, 20

Україно-московський договір 1654 р.

Воєнні дії в 1654-1655 рр.

Біологія

Тема: 1) Різноманітність хрящових риб. §33

2) Клас Кісткові риби §34

3)Поведінка і сезонні яища в житті риб. §35

4)Різноманітність кісткових риб. §36

Географія

Тема: 1) Водні ресурси України

          2) Грунти України, їх утворення, типи. Земельні ресурси України

          3) Рослинний покрив України

Фізика

Тема: 1) Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія.

          2) Потенціальна енергія піднятого над Землею тіла, деформованої пружини.

 

9 клас

Українська мова

Тема: 1) Двокрапка у безсполучниковому реченні. §14 с. 145-154

2) Кома і крапка з комою у безсполучниковому складному реченні. Вправа 235, 252

3) Тире у безсполучниковому реченні. Тренуваньні вправи Впр.252

Українська література

Тема: 1) М.Шашкевич «Веснівка». Роль «Руської трійці» (поезію напам’ять) За хрестоматією с. 210 – 212, за підручником с. 148 - 164

2) Літературна діяльність М.Гоголя

Ідейний зміст оповідання "Вечір проти Івана Купала"(опрацювати с. 213 – 224 (за хрестоматією), с. 165 – 178 (за підручником))

3) Життєвий шлях Т.Шевченка (с. 179-189 підручник)

Англійська мова

Тема: «Наука і винаходи»

Вправа 3 стор. 79. Виписати і вивчити слова.

стор. 81. Виписати і вивчити слова.

Вправа 5 стор. 80. (письмово).

Вправа 2 стор. 81 (письмово).

Вправа 3 стор. 82 (письмово).

Вправа 1 стор.87-88 (читати, перекладати текст)

Вправа 1 стор. 88-89 (письмово)

Вправа 3 стор. 89 (письмово)

Стор. 83,92 виписати і вивчити нові слова

Вправа 5 стор.93-94 письмово

Вправа 1 стор. 95-96  читати і перекладати текст, виписати нові слова

Вправа 2 стор. 96 письмово

P.S. Обовязково! Взяти словник, робочий зошит та чистий зошит в лінійку (36-48 ар.) 

Німецька мова

ст. 75 Впр.1 (усно), ст. 76 Впр. 2 (усно),Впр. 5; ст. 79 Впр. 12 (усно), ст. 80 Впр.13 (усно)

Історія України

§ 21, 22, 23 Політичний етап українського визвольного руху.

Алгебра

 Підручник «Алгебра, 9 клас» (авт. Мерзляк А.Г.)

 Тема : Розв’язування задач за допомогою систем другого степеня

 с. 143. №№ 482, 485, 487, 489

 Геометрія

 Підручник «Геометрія, 9 клас» (авт. Мерзляк А.Г.)

 Тема : Додавання і віднімання векторів. Побудова вектора, що дорівнює сумі (різниці) векторів

 с. 128 п.14. №№ 466-473

Біологія

Тема: 1) Залози змішаної секреції. Гіпоталамо-гіпофізарна система §49-50

          2) Етапи онтогенезу людини § 51

          3) Формування статевих ознак §52

          4) Будова статевих органів § 53

Географія

Тема:

Харчова промисловість України.

Загальна характеристика сільського господарства України.

Рослинництво. Зернові і технічні культури.

 Фізика

Тема: Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди.

10 клас

Українська мова

Тема: 1) РМ. Слухання і розуміння текстів професійної тематики.

Д/З. §11. Впр. 170

2) Стилістичні засоби лексикології та фразеології

Д/З. §12. Впр. 182

3) Сладні випади слововживання. Роль Інтернету в мовній освіті. §12. Впр. 191

Українська література

Тема: 1) Проблематика новели «Intermezzo» М.Коцюбинського . с. 183-188 (за підручником), с. 425-434 (за хрестоматією) Опрацювати, проаналізувати

2) повість «Тіні забутих предків». Світ людини у звязку із світом природи   (хрестоматія с. 440-458, за підр. 188-191)

3) Образи і символи твору. Мовний колорит повісті. (за підр. с.191-199, хрест. с.448-458)

Англійська мова

Тема: «Комунікаціїні технології».

Вправа 3, ст. 72-74. (Читати, перекладати текст)

Виписати і вивчити нові слова ст. 74, 76, 77

Вправа 6, 7, 8 , ст. 75. (письмово)

Вправа 1, 2, 3, ст. 76 (письмово)

Впр. 1 с.77 (письмово)

Впр. 3,4 с.78 (письмово)

Впр.5 ст.79 (письмово)

Впр.1 с.80 читати, перкладати

Впр.3 с.81 (письмово)

Впр. 2,3 с.82 (письмово)

Вивчити нові слова на с.77, 78

Впр. 1, 2, 3 с.82 (письмово)

Впр. 8 с.85 читати і перекладати

Впр. 2 с. 86-87 читати і переклаати, виписати нові слова

P.S. Обовязково! Взяти словник, робочий зошит та чистий зошит в лінійку (36-48 ар.) 

 

Німецька мова

ст. 112 Впр.4 (усно), с. 13 Впр. 5 письмово, ст.117 впр. 6 продовжити речення.

Всесвітня історія

§ 9, 17 Політичний та соціально-економічний розвитк Франції в 20-х рр. ХХ ст.

Алгебра

 Підручник «Алгебра, 10 клас» (авт. Нелін Є.П.)

 §20. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. с. 247 №№1, 3, 4

 Геометрія

 Підручник «Геометрія, 10 клас» (авт. Біляніна О.Я.)

 § 5.2 Перпендикулярні пряма і площина. Побудова перпендикулярних прямої і площини.

 с.155-156 №№ 5.15 – 5.21

Біологія

Тема: 1) Механізми відтворення і загибелі клітин. Мітоз. §28

2) Мейоз. Обмін речовин і енергії в клітині - енергетичний обмін. §29

Географія

Тема: 1) Велика Британія. Особливості ЕГП Великобританії.

2) Північна і Південн Європа. Італія, особливості ЕГП.

3) Порівняльна оцінка промисловості двох країн (Німеччина і Франція; Великобританія і Італія)

4) Східна і Центральна Європа

 Фізика

1) Механічна робота та потужність.

 2): Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія.

3) Взаємні перетворення потенціальної і кінетичної енергії в мехнічних процесах. Повна механічна енергія. Закон збереження енергії.

 

11 клас

Українська мова

Тема:  Класифікація текстів. Тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення

Д/З. §12. Впр. 155, 164

Тексти різних стилів і типів мовлення. Жанри. Види текстів у діловому та професійному мовленні. §12. Тести с. 104-105 Вправи за збірником О.М.Авраменко (ЗНО)

Українська література

Тема: І.Багряний «Тигролови» (Підручник с. 193-201).

Проблема свободи й боротьби за своє визволення «Тигролови». (Хрестоматія с. 385-430)

Улас Самчук. "Марія"- роман-хроніка

О.Довженко. Кіноповісті "Україна в огні", " Зачаровна Десна"

с.212-231 за підр. с.331-357

Англійська мова

Тема: «Навколишнє середовище»

Вправа 1, 2, 3, 5, ст. 142 – 143 (письмово)

Вправа 1, ст. 146 (відповісти на питання усно)

Ст. 140-141. Повторити слова

Впр. 4 с.149 (виділені слова виписати в перекласти)

Впр. 4 с.163 (читати, зєднати а, в, с з 1,2,3)

Впр.5 с.153 (читати та перекладати)

с.165-167 читати, виділені слова записати в словник

Впр.4(в) с.167 письмово

P.S. Обовязково! Взяти словник, робочий зошит та чистий зошит в лінійку (36-48 ар.) 

 

 Німецька мова

 

с.99 Впр.1(а,в) (усно), с.100 Впр.4 (усно),   с.102 Впр.6 (письмово), с.103 Впр.9 (письмово)

Алгебра

Підручник «Алгебра, 11 клас» (авт. Мерзляк А.Г.)

Тема 1: Найбільше і найменше значення функції на проміжку.

с. 121 п.13 (опрацювати). №№13.1, 13.2, 13.5, 13.6

Тема 2: Друга похідна. Поняття опуклості функції.

с. 132 п.14 (опрацювати). №№14.1, 14.2, 14.4, 14.7, 14.8

Геометрія

Збірник задач «Геметрія, 11 клас» (авт. Мерзляк А.Г.)

Тема:Перерізи циліндра площинами. с. 23. №200, 204

Біологія

Тема: 1) Характеристика популяцій. §28

2) Угрупування й екосистеми §29

Екомоміка

Тема: Дохід, витрати та прибутки підприємця

Звязки підприємця з банками, страховими компаніями, іншими фінансово- кредитними установами.

Виробничий потенціал національної економіки.

 

Історія України

Підручник ,,"Історія  України, 11" (авт. О.Г.Пометун, Н,М, Гупан),

Теми 19-23

1.Стан економіки України та визрівання економічної кризи (ІІ пол. 1960-х - І пол. 1980-х рр.)

2. Етносоціальні процеси та рівень життя населення (ІІ пол. 1960-х - І пол. 1980-х рр.)

3. Опозиційний рух у ІІ пол. 1960-х - І пол. 1980-х рр.

Всесвітня історія

Підручник "Всесвітня історія, 11" (авт. Т.В.Ладиченко)

§§ 18-20

Чехословаччина. Чеська та Словацька республіка (ІІ пол. ХХ ст - поч. ХХІ ст.)

Угорщина (ІІ пол. ХХ ст - поч. ХХІ ст.)

Румунія (ІІ пол. ХХ ст - поч. ХХІ ст.)

 

Фізика

Тема:Відбивання і заломлення світла. Світло як електромагнітна хвиля.

 

Астрономія

Тема: Небесні світила і небесна сфера. Сузіря. Зоряні величини. Визначення відстані до небесних світил.

Астрономія та визначення часу. Типи календарів. Небесні координати.