Міністерство освіти і науки України
Управління освіти Чернівецької міської ради
Чернівецький військово-спортивний ліцей-інтернат
58004, м.Чернівці, вул.Луковецька, 29, тел.(0372) 52-24-71

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Фізика

8 клас   Розв'язування задач з теми "Електричний струм"
            с.220 № 1-4, 8 (підр. "Фізика, 8" авт. Бар'яхтар)

9 клас  

             Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення.

             Переміщення. Рівняння координат.

10 клас . Тема: Основне рівняння молекулярної теорії.

                    Опрацювати §41(підр. "Фізика, 10" авт. Коршак)

                Тема: Підготувати реферат з теми "Що ми знаємо про молекули"

11 клас     Тема: Фотоефект. Рівняння фотоефекту

                 Опрацювати §62.  (підр. "Фізика, 11" авт. Коршак)

                  Тема: Застосування фотоефекту.

                  Опрацювати §63.  (підр. "Фізика, 11" авт. Коршак)

Українська мова та література

8 клас  

мова: §30-32,  "Звертання поширені й непоширені. Риторичні звертання.". "Вставні слова"

л-ра: М.Коцюбинський "Дорогою ціною" (прочитати). Переглянути відеофільм

9 клас  

 мова: §25, 26, 27 Безсполучникове речення

 л-ра: Т.Шевченко "До Основ'яненка" (с. 200 - 202)

         Т.Шевченко "Сон" (с. 203 - 206) УРИВОК НАПАМ'ЯТЬ

         Т.Шевченко "Кавказ"

10 клас

 мова: "Будова слова", "Лексикологія", "Фразеологія".

Повторити розділи (підготуватись до контрольної роботи)

 л-ра: О.Кобилянська "Земля" (опрац. за підр.с. 215 - 225)

Характеристика героїв

11 клас

 мова: §9, впр. с.71 або зо довідником Авраменка

        "Пряма мова", "Способи цитування", "Діалог"

      л-ра: Поети -шістдесятники.

       В.Симоненко "Задивляюсь у твої зіниці"  НАПАМ'ЯТЬ

       А. Малишко "Пісня про рушник"

       В. Сосюра "Любіть Україну"

Математика

8 клас  

алгебра: Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння.

Опрацювати п. 18. № 591, 598, 601,603

геометрія: Синус, косинус, тангенс гострого кута прямокутного трикутника.

Вивчити означення с. 137. №670, 673, 674

 9 клас 

 алгебра:Виконати навчальні тести за посиланням

Тест "Арифметична прогресія"
Навчальна форма "Геометрична прогресія"
Тест "Геометрична прогресія"

1.Геометрична прогресія, її властивості.

2. Відсоткові розрахунки

Опрацювати п. 17,18.

геометрія:

1. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників.

2. Довжина кола. Довжина дуги

Опрацювати §18-19.

 10 клас

алгебра: §25.Розв'язування тригонометричних рівнянь, які відрізняються від  найпростіших.Опрацювати розв'язані приклади. Виконати №1,2,3 с.345

геометрія:§6.2. Опрацювати теореми. Виконати №6.42-6.49

  11 клас

алгебра: Повторення. Цілі ідробові вирази. Лінійні рівняння, нерівності та їх системи.

геометрія: Площа бічної поверхні та повної поверхні циліндра, конуса, сфери.

ІСТОРІЯ

8 клас Історія України

          1.§26. Слобідська Україна та Запорізька Січ у ІІ половині ХVІІ ст.

9 клас Історія України

      1. §17. Модернізація промисловості й сільського господарства

      2. §18. Місто і село. Життя у пореформену добу.

10 клас  Історія України

1. Згортання НЕПу і перехід до директивної економіки.

2. Здобутки і прорахунки та наслідки індустріалізації

 11клас 

 Всесвітня історія

 §15-20. підготуватися на 26.02.2018 до уроку-узагальнення

 Історія України

  Теми 26-29

1. Політика "прискорення" та її наслідки в Україні. Антиалькогольна кампанія. Шахтарські страйки. Рівень життя населення. Стан економіки.

2. Чорнобильська катастрофа та її наслідки.

3. "Гласність" і лібералізація

 

Правознавство

   9 клас 

        §22-23. Прийняття на роботу неповнолітніх.

   10 клас 

        §22. Кримінальне право. Поняття злочину. склад злочину.

Економіка

   11 клас 

   §19-21. практична робота №5. Підручник "Економіка. Рівень стандарту.   

   Академічний рівень" авт. Л.П.Крупська, І.Є.Тимченко

Хімія

8 клас 

Тема: Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій

повтор. §24-26. Опрацювати §31.  №5, 8(письмово)

Тема: Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів.

Опрацювати §32.  № 7 (письмово), №2, №5 (завдання для самоконтролю)

                      §31.  (с.172 - 175) №2, 3, 11 (письмово)

 9 клас  

§23. Метан як представник насичених вуглеводнів. молекулярна і структурна формули метану. Фізичні та хімічні властивості метану.

Опрацювати контрольні запитання для засвоєння матеріалу вкінці параграфа

№261, 268 (письмово)

§24. Гомологія. Гомологи метану, їх молекулярні та структурні формули та назви. Фізичні властивості гомологів метану.

Вивчити напам'ять назви і формули перших 10 представників алканів.

табл. 10

№275, 278

10 клас  

 Силікатна кислота. Силікати.

§14. №137, 141

§15. №149

§16. №151

11 клас  

§15-16. Штучні і синтетичні волокна.

Підготувати реферат "Застосуваня різних типів волокон"

 Інформатика

8 клас   §24. Розібрати впр.2 с.161

9 клас   §8.2 Розділ 8. Розібрати впр.1 с.226

10 клас Створити бюлетень в програмі MS Publisher 2007 на тему "Зимова олімпіада-2018"

11 клас  §1.4. Етапи розв'язування задач з використанням комп'ютера

Біологія

8 клас  

§37. Загальна характеристика сенсорних систем

§38. Зорова сенсорна система. Захист зору

 

Зарубіжна література

8 клас  Вивчити по одному сонету за вибором

Франческо Петрарка

Вільям Шекспір

9 клас   М.В.Гоголь. Біографія. Петербурзький етап життя і творчості

11 клас Ернест Хемінгуей. Життєвий і творчий шлях "Старий і море"

Англійська мова

8 клас 

1. Впр. 1 ст. 137 читати, перекладати текст

2. Впр.1 ст. 138 письмово

3. Впр. 2 ст. 138-139 виписати нові слова

4. Впр. 3. ст. 139 письмово

10 клас

1. Впр. 1  ст. 90 письмово

2. Впр. 4 ст. 91 письмово

3. ст. 92-93 виписати нові слова

4. Впр. 2 ст. 92-93 читати і перкладати текст

11 клас 

1. Впр. 4 ст. 165-167 читати, перекладати текст, виписати нові слова

2. Впр. 4 ст. 167-168 письмово

3. Впр. 1 ст. 161 письмово

4. Впр.2 ст. 161-162 письмово

Для учнів 9, 10, 11 класів.

Повторення Пасивного стану та завдання.

Німецька мова

8 клас 

Засоби масової інформації. Інтернет - гарний помічник у навчанні.

1. с.127-129 вивчити та виписати слова.

2. впр. 1,2 читати, впр. 3 с. 128 (письмово)

3. Проект або твір с.130 впр.2

 10 клас  

Тема: "Мистецтво"

1. с. 136-138 , тести письмово

2. Проектні роботи (одна на вибір с. 138 впр.1)

3. Генріх Ціле - графік, художник, фотограф. с. 138-139 впр.1,2,3

11 клас  

Тема: "Мистецтво"

 

1. Марія Примаченко - видатна українська художниця с.112-115 впр. 8(в) у словник , впр. 8(а) чит. та перкладати, впр. 9 с.113 письмово

 

2. Проектні роботи (одна на вибір с.115 впр.1 а,в)

 

3. Тести с. 114-115 впр.1-5