Міністерство освіти і науки України
Управління освіти Чернівецької міської ради
Чернівецький військово-спортивний ліцей-інтернат
58004, м.Чернівці, вул.Луковецька, 29, тел.(0372) 52-24-71

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Вас вітає сайт Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату!

На сторінках цього сайту Ви зможете ознайомитись з життям нашого навчального закладу, отримати інформацію про педагогічний колектив, переглянути нормативні документи та освітні матеріали.

Ми раді відвідувачам нашого сайту! Ласкаво просимо у наше дружнє коло!

Наказ управління освіти Чернівецької міської ради "Про продовження призупинення навчального процесу"

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», листа Міністерства освіти і науки України від 11.03.2020     №1/9-154 та розпорядження Чернівецького міського голови від 12.03.2020 № 99-р «Про призупинення освітнього процесу у освітніх закладах різних форм власності, що розташовані на території міста Чернівців»,

продовжити призупинення освітнього процесу та обмежувальні заходи в усіх закладах загальної середньої та позашкільної освіти міста Чернівців за всіма формами навчання до 03.04.2020 року включно.

Дистанційне навчання (продовження )

 

Українська мова

8 клас

1. Поняття про відокремлення.Відокремлені другорядні члени речення.

Впр.7 (с.122-123)

2. Відокремлені означення. Правильна побудова речень з дієприкметниковими зворотами.

3. Твір-опис місцевості (вулиці, села, або міста) на основі особистих вражень, спостережень.

4. Відокремлені приклади (як різновид означень). Розділові знаки при них. §39 опрацювати, впр. 7 (с.136-137)

9 клас

(за підручником «Українська мова. 9 клас (авт. О.П.Глазова))
-Тема: «Узагальнення і систематизація знань про складне безсполучникове речення» §25-28 на повторення, вправи 295, 310

Зробити синтаксичний розбір 5 речень на вибір за схемою на ст. 175-176
-Тема: « Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку»
§29, вивчити правило на ст. 179, вправи 312, 332
Зробити синтаксичний розбір 2 речень на вибір за схемою на ст. 183-184
-Тема «Складне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком» (повторення)
- Тема «Складносурядні речення» повторити §10-12, ст. 78-79 (вивчити), вправи 123, 134
- Тема «Складнопідрядні речення», повторити §13-20, вправи 195, 214
Зробити синтаксичний розбір 5 речень за схемами. 

10 клас

1. Уживання великої літери. Складні випадки написання прізвищ, географічних назв. §32-33 с.137 Вправа 275, 273

2. Правопис прислівників §34-35. Вправа 294, 301, 307.

3. Розрізнення прислівників співзвучних сполук (з боку–збоку, всередині – в середині) §37 с.157-159 Впр. 312, 310

4. Узагальнення і систематизація знань з теми "Орфографічна норма" §33-38 опрац. 321, 323

11 клас

1. Розділові знаки при прямій мові. §34 (с.143-147)

2. Діалогічні жанри: Бесіда. д/з Вправа 277, 278 (с.148-151)

3. Діалогічні жанри: Телефонна розмова (с.151-154)

4. Узагальнення і систематизація знань про пунктуаційну норму. Запитання до теми, (опрац. с.114-153) Підгот. до к. р.

Українська література

8 клас

1. Ніна Бічуя. Повість "Шпага Славка Беркути". Опрац. (с.152-164)

2. Образи Славка, Юлька, Стефка та Лілі Теслюк.( Опрац. с.165-176)

3. Письмовий твір-роздум "Чи важливими є моральні чесноти у житті людини?" (дружба, чесність, моральні принципи.

4. В.Дрозд "Білий кінь Шептало". Проблеми свободи й неволі, особистості і натовпу.  

9 клас
1. Написати твір на тему: « Жінка – уособлення краси на землі» за творами Т.Г. Шевченка.
2.Опрацювати теми:
2.1.Лірика Шевченка періоду арешту і заслання («Доля», «Росли у купочці, зросли...»).
2.2. Біблія у житті Шевченка « Ісаія. Глава 35» 

10 клас

1. В.Винниченко. Новела "Момент". Імпресіонізм новели (Опрац. с.179-204) Тести. Запитання с. 204

2. Письмовий твір-роздум "Чи можна вважати Мусю щасливою?" (за новелою "Момент")

3. Позакласне читання. В.Винниченко "Раб краси"

11 клас

1. Поети-шістдесятники. В.Симоненко "Задивляюсь у твої зіниці" , "Я" (Опрацювати розділ с. 190-194)

2. Д.Павличко "Два кольори" , "Я стужився , мила , за тобою" Національний колорит (с.194-196)

3. Іван Драч "Балада про соняшник". Символічний образ сонця і соняшника. (с.197-199)

4. М. Вінграновський –поет, прозаїк, кіномитець. Інтимна лірика, збірка "Цю жінку я люблю". Поезія "У синьому небі я висіяв ліс" (с.200-202)

 Зарубіжна література

8 клас

1. Вивчити напам'ять сонет Луїса де Ґонгора
2. Вивчити напам'ять сонет Джона Донна.
9 клас
1. Біографія Генріка Ібсена, "Ляльковий дім"

 

10 клас
1. Підготуватися до ТКР  за темами "Особливості роману ХІХ ст.", біографія Ф. М. Достоєвського, "Злочин і кара", біографія О. Уайльда, "Портрет Доріана Ґрея"
2. Вивчити сонет Шарля Бодлера "Альбатрос"
3. Вивчити уривок з вірша Поля Верлена "Поетичне мистецтво" (4 ст.)
11 клас
Підготуватися до ТКР за темою" Проблема війни та миру в літературі ХХ ст."

 

Біологія

8 клас

§§37,38,39,40,41. (підручник «Біологія. 8 клас» (авт. Задорожний К. М.))

Лабораторні роботи 8,10,11 виконати письмово  (ст. 218,219,220) 

10 клас

§38 (підручник «Біологія. 10 клас» ( авт. Остапченко ))

Інформатика

8 клас §25 (за підручником Морзе)  Цикли з лічильником. Впр.3

9 клас §9.1 (за підручником Ривкінда) Персональне навчальне середовище. дати письмові відповіді на питання ст.246

За наданим посиланням прочитати та виконати завдання https://docs.google.com/document/d/1U_esjSaU5uosqsJ6H_Nfi3Rb2FVdPp0T_uDS8ofPo7Y/edit?usp=sharing

10 клас §11.9 Проектування та верстка веб-сторінок (підручник «Інформатика, 10-11 клас» (авт.Руденко та інші))

11 клас. § 11.18 с.206-210 (підручник «Інформатика, 10-11 клас» (авт.Руденко та інші))

Історія України

8 клас

Тема: Українські землі наприкінці 50-х 17 - на початку 18 ст.

§ 26. (за підручником «Історія України.8 клас» (авт. О. Пометун, І.Смагін, Н.Гупан)

9 клас

Тема: Українські  землі у складі Російської імперії. § 27,28. (за підручником «Історія України.9 клас» (авт. О. Пометун, І.Смагін, Н.Гупан)

10 клас

Тема: Західноукраїнські землі в міжвоєнний період (1921-1939).

§ 28,29.(за підручником «Історія України. 10 клас» (авт.В. Власов, Кульчицький))
11 клас

Тема: Становлення України як незалежної держави. (1992-2013)

§22-23,24 (за підручником «Історія України. 11 клас» (авт.В. Власов, Кульчицький))

Алгебра

8 клас

(за підручником «Алгебра. 8 клас» авт. Мерзляк А.Г.)

Тема «Формула коренів квадратного рівняння» с.148 п.19, №№631, 63, 634, 635.

Тема «Розв’язування квадратних рівнянь» с.153 №№638, 639, 641, 645, 649, 651, 659

Тема «Теорема Вієта» с.157 п.20 №№682, 684, 687, 688, 694, 697, 706

9 клас

(за підручником «Алгебра. 9 клас» авт. Мерзляк А.Г.)

Тема: «Арифметична та геометрична прогресія. Розв’язування прикладних задач» с. 187 №№19.5, 19.9, 19.11, 19.12, 19.23, 19.25

с. 194 Виконати Завдання №4 «Перевір себе»

 

Навчальна форма «Арифметична прогресія»

Тест «Арифметична прогресія»

Навчальна форма «Геометрична прогресія»

Тест «Геометрична прогресія»

Тренувальна контрольна робота

Тематична контрольна робота (виконати у зошиті та відправити фотозвіт на e-mail вчителю)

 

 

Тема: «Основні правила комбінаторики. Використання комбінаторних правил суми та добутку» с.212 п.21 №№11.1, 21.3, 21.5, 21.6, 21.8, 221.9, 21.11, 21.13, 21.15

10 клас ал1

(за підручником «Математика. 10 клас. Рівень стандарт» авт. О.С.Істер)

Тема: «Розв‘язування тригонометричних рівнянь».

Виконати один із запропонованих варіантів.

Тригонометричні рівняння Тест 1

Тригонометричні рівняння Тест 2

Тригонометричні рівняння Тест 3

11 клас

 

Геометрія

 8 клас

 (за підручником «Геометрія. 8 клас» авт. Г.П.Бевз)

 - Тема: «Розв’язування прямокутних трикутників. Розв’язування прикладних задач»

 с. 160 №№760, 762, 763, 766, 722

с. 165 В-1, В-2

 с. 167 Виконати Типові задачі для контрольної роботи

 - Тема: «Многокутник та його елементи. Сума кутів опуклого многокутника»

 с. 173 §18, вивчити означення та правила.

 №№801, 802, 83, 807, 808, 811

 с. 180 §19, вивчити означення та правила.

 №№ 836, 837, 840, 842, 851, 849, 866

 9 клас

 (за підручником «Геометрія. 9 клас» авт. Г.П.Бевз)

 - Тема: «Правильні многокутники. Розв’язування вправ»

 с. 173 №№721, 722, 723, 725, 730

 с. 177 В-1, В-2

 с. 179 Виконати Типові задачі для контрольної роботи

 - Тема: «Переміщення та його властивості» с.185 §2, вивчити правила та означення , №№ 764, 765, 771, 777

 - Тема: «Симетрія відносно точки» с. 192 §22, вивчити правила та означення, №№ 791, 794, 795, 779, 814

10 клас

(за підручником «Математика. 10 клас. Рівень стандарт» авт. О.С.Істер)
п. 11. Прямокутні координати у просторі (п. О.С. Істер); завдання 11.2; 11.4; 11.6

Виконати тест за посиланням 

 

Захист Вітчизни

10 клас

(за підручником "Захист Вітчизни. 10 клас (авт. Гарасимів І.М.))

Тема: Основи військової топографії

§31. Орієнтування на місцевості.

§ 32. Магнітний азимут.

§ 33. Рельєф місцевості та його зображеннях на картах.

§ 34. Географічна система координат. Система  прямокутних координат

11 клас

(за підручником "Захист Вітчизни. 11 клас (авт. К.О.Пашко))

Розділ 9. Військово-медична підготовка

§ 42. Перша допомога при травмах, закритих ушкодженнях внутрішніх органів і вивихах

§ 43. Перша допомога при ураженнях зброєю масового ураження.

§ 44. Перша допомога при опіках, ураженнях електричним струмом та отруєннях.

 

 Громадянська освіта

 Опрацювати теми у підручнику:

 Підручник: Громадянська освіта, 10 клас, інтегрований курс, рівень стандарту. Автори: П.В.Вербицька, О.В.Волошенюк, Г.О.Горленко та ін. Київ: Літера ЛТД, 2018 р.

 В чому полягає суть підприємництва? – тема у підручнику 6.5

  1. Що продається на ринку праці? – тема у підручнику 6.6
  2. Як корупція краде можливості? – тема у підручнику 6.7
  3. Оберіть найточніше закінчення твердження: “Економіка як сфера життя існує задля…”:

 Завдання, які потрібно виконати після опрацювання даних тем, та які будуть перевірені (письмово):

 -- виробництва матеріальних благ;

 -- задоволення потреб людей і суспільства;

 -- використання природних ресурсів;

 -- збереження навколишнього середовища.

 2. Укажіть головну проблему економіки:

 -- нерівномірність технологічного рівня виробництва в різних регіонах світу;

 -- глобальні зміни природно-кліматичних умов господарювання;

 -- суперечність між обмеженістю ресурсів і постійним зростанням потреб;

 -- воєнні конфлікти й терористичні загрози.

 3. Укажіть, як координуються дії учасників ринкових відносин і узгоджуються їхні інтереси в ринковій економіці:

 -- за допомогою жорсткого державного регулювання та контролю;

 -- внаслідок примусу і погроз із боку сильнішого й впливовішого учасника відносин;

 -- за допомогою дотримання учасниками правил поведінки, закріплених законами;

 -- внаслідок укладання добровільних угод між учасниками.

 4. Виберіть найточніше закінчення твердження “Державний бюджет – це …”:

 -- фінансовий план доходів і видатків держави на певний календарний рік;

 -- податки, що сплачують державі громадяни та підприємці;

 -- валютні резерви держави, що зберігаються національним банком;

 -- кошти для фінансування державних установ і підприємств.

 5. Установіть відповідність між учасниками ринкових відносин і доходами, які вони отримують:

 1. підприємець                                   А) заробітна плата

 2. найманий працівник                     Б) процент

 3. власник банківського вкладу       В) дивіденди

 4. співвласник акціонерного            Г) прибуток

 товариства                                         Д) гонорар

 

Фізика

8 клас

§§ 29, 30, виконати тести в зошиті

ф1ф2

9 клас

ф9-1 ф9-2    ф9-3

10 клас 

Завдання 1

Завдання 2

11 клас
§§ 29, 30, 31, 32 

 

Географія

8 клас (за підручником «Географія. 8 клас» авт. Бойко, Дітчук...)
§§49, 50, 51 

9 клас (за підручником «Географія. 8 клас» авт. Бойко, Дітчук...)
§§34, 35, 36 

10 клас(за підручником «Географія. 10 клас»)
США, КАНАДА, БРАЗИЛІЯ 

11 клас (за підручником «Географія. 11 клас» авт. Кобернік, Коваленко...)
§§25, 26 

 

Хімія.

9 клас. § 33 ст. 184-185, контр. запитання 390-394. 

10 клас. § 20 ст. 99-100, завдання №5 ст.95, №9 ст.96, №1 ст.103. 

11клас. §23 ст.113-114, завдання 3,4 ст.115. 

 

Англійська мова

Переглянути відео YouTube "Past Perfect or Past Simple Ex 1 1"

Переглянути відео YouTube "English Grammar Test 8"


Виконати ці вправи письмово. повторити таблицю неправильних дієслів.
 
8-9 класи. Вставити прийменники (письмово).

Переглянути відео YouTube "Fill-in exercise: Prepositions (B Level)"

Переглянути відео YouTube "English Tenses Exercise - Grammar Practice"


Виконати усно (зупиняючи відео перед відповіддю)
 
 
 
 
 

 

 

 

 Рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у школах та вищих навчальних закладах Чернівецької області запроваджено карантин, навчальний процес призупинено на 14 днів - з 6 до 22 березня включно.

       Педагогічним працівникам ліцею доручено організувати дистанційне навчання учнів, надання індивідуальних онлайн-консультацій.