Міністерство освіти і науки України
Управління освіти Чернівецької міської ради
Чернівецький військово-спортивний ліцей-інтернат
58004, м.Чернівці, вул.Луковецька, 29, тел.(0372) 52-24-71
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Для вступу до ліцею-інтернату батьками або особами, які їх замінюють, подається заява на ім'я директора ліцею-інтернату та наступні документи:

 ·       характеристика зі школи, завірена директором школи;

 ·       копія свідоцтва про народження або паспорта;

 ·       табель про успішність за I семестр 2021-2022 н.р. та довідка про склад сім'ї та реєстрацію (форма №3);

 ·       4 фотокартки 3x4 см (без головного убору);

 ·    довідки про проходження медичного огляду (облікова форма МОЗ України № 086-у, 086-1/0 (проба Руфє), 086-2/0), до якої додаються:

 ·       довідка про щеплення;

 ·       дані про флюорографію органів грудної порожнини (з 15 років);

 ·       електрокардіограма;

 ·       результати загального аналізу крові, сечі, аналіз калу на я/г;

 ·       папка-швидкозшивач + 5 файлів.

Вступні випробування

 

Правила конкурсного приймання

І. Загальні положення

1. Правила конкурсного приймання до Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату (далі ліцей-інтернат) розроблено у відповідності до Закону України «Про освіту»від 5 вересня 2017року № 2145-VIII, Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 р. № 367, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.05.2018р. за № 564/32016, визначають порядок організації відбору вступників до ліцею-інтернату та порядок проведення конкурсу.

2. Ліцей-інтернат забезпечує здобуття учнями повної загальної середньої освіти і здійснює їх допрофесійну військову підготовку. Випускники ліцею-інтернату отримують свідоцтво про повну загальну середню освіту державного зразка.

3. До ліцею-інтернату приймаються:

- юнаки, які закінчили 7, 8 клас, та дівчата, які закінчили 8 клас (середній бал навчальних досягнень не нижче 8,0 та наявність спортивних досягнень)загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернівці, Чернівецької області та за станом здоров’я здатні навчатися в ліцеї-інтернаті;

- юнаки та дівчата, які закінчили 9 клас загальноосвітніх навчальних закладів м. Чернівці, Чернівецької області та за станом здоров’я здатні навчатися в ліцеї-інтернаті та виявили бажання продовжити навчання у вищих навчальних закладах військово-спортивного спрямування Міністерства внутрішніх справ, Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної Прикордонної служби України та Державної Служби з надзвичайних ситуацій або проходити службу за контрактом.

4. Відбір вступників проводиться на підставі вивчення особової справи учня, зарахування до ліцею-інтернату – за результатами вступних випробувань.

5. Поза конкурсом,за умови середнього балу навчальних досягнень не нижче 6,0б.право на зарахування до ліцею-інтернату мають діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО, діти працівників Міністерства внутрішніх справ, Збройних сил України, Служби безпеки України, Державної Прикордонної служби України, Державної Служби з надзвичайних ситуацій, що загинули при виконанні службових обов’язків, які здатні за станом здоров’я навчатися в ліцеї-інтернаті.

6. Першочергове право на зарахування до ліцею-інтернату при рівності набраних балів мають переможці ІІІ-IV етапів Всеукраїнських шкільних олімпіад, діти з багатодітних сімей, малозабезпечені, діти учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, діти, які визнані Законом, як постраждалі в наслідок Чорнобильської катастрофи, обдаровані і талановиті діти, які є учасниками або переможцями спортивних змагань різних рівнів, вступники, які закінчили 7, 8 класи на відмінно і нагороджені «Похвальним листом», 9 клас – свідоцтвом із відзнакою.

7. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

ІІ. Порядок відбору вступників

1.Організацію приймання до ліцею-інтернату здійснює приймальна комісія, склад, чисельність та порядок роботи якої затверджується наказом директора, який є її головою.

2. Приймальна комісія доводить до відома вступників правила конкурсного приймання до Чернівецького військово-спортивного ліцею-інтернату, організовує приймання документів, проводить вступні випробування, соціально-психологічне тестування, медичний огляд.

3. Для вступу до ліцею-інтернату батьками або особами, які їх замінюють, подається заява на ім’я директора .

До заяви додаються наступні документи:

 • особова справа учня( у 8-9 клас);
 • характеристика, завірена директором школи;
 • копія свідоцтва про народження;
 • табель успішності, свідоцтво про базову загальну середню освіту;
 • похвальні листи (копії документів, що засвідчують успіхи у навчанні, спорті тощо);
 • дітям-сиротам підтверджуючі документи на право опіки над неповнолітнім;
 • довідка про склад сім’ї та реєстрацію (форма №3);
 • 2 фотокартки 3х4 см (без головного убору);
 • довідка про проходження медичного огляду (облікова форма МОЗ України № 086-у), довідка про щеплення, дані про флюорографію органів грудної порожнини (з 15 років), електрокардіограма, результати загального аналізу крові, сечі, аналіз калу на я/г;
 • папка-швидкозшивач + 5 файлів.
 • Фахові випробування – медичний огляд; рівень фізичної підготовки; соціально-психологічне тестування. Вступники, які не витримали фахові випробування, до вступних іспитів не допускаються.
 • Вступні іспити із загальноосвітніх дисциплін – українська мова (диктант) та математика (тести) для вступників у 8 клас, у 9 клас, у 10 клас.
 • Випускники 9-х (9-го) класів (класу) ліцею-інтернату вступають до 10 (профільного) класу на конкурсній основі (на загальних підставах).

4. Документи після надходження оформлюються в особову справу, яку розглядає приймальна комісія ліцею-інтернату і за результатами її вивчення складає списки вступників.

5. Вступники прибувають до ліцею-інтернату для вступного випробування у зазначений термін.

6. Житлом і харчуванням на період вступних випробувань вступники не забезпечуються.

ІІІ. Організація вступних випробувань

1. Вступні випробування проводяться протягом двох днів. Оголошення про початок вступних випробувань, правила конкурсного приймання розміщуються в ліцеї та на веб-сайті закладу за 2 місяці до їх початку.

2. Правила вступу до ліцею-інтернату та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань схвалюються педагогічною радою ліцею та затверджуються його директором.

3. Конкурс є публічним заходом і має відбуватися з дотриманням принципів академічної доброчесності, прозорості, відкритості, справедливості, чесності, об’єктивності, рівності та неупередженості.

4. Для проведення конкурсу створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань - предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується директором ліцею. Один і той же педагогічний працівник (крім практичного психолога) не може входити до складу більш ніж однієї комісії.

5. Вступні випробування мають бути спрямовані виключно на перевірку результатів навчання, визначених державними стандартами початкової та базової середньої освіти.

6. Вступні випробування передбачають:

7. Перевірка рівня фізичної підготовленості – підтягування (згинання і розгинання рук в упорі лежачи для дівчат), біг 60 м, біг 1000 м проводиться після проведення медичного огляду, відповідно до таблиці оцінювання виконання нормативів.

8. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

9. Роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками, а також результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються в ліцеї не менше одного року.

10. Розклад вступних випробувань складається в ліцеї-інтернаті і затверджується директором не пізніше ніж за 10 днів до їх початку.

11. Вступники, які в призначений час не прибули на один із іспитів, без поважних причин, участь у конкурсному відборі не приймають.

12. Результати вступних випробувань оголошуються на наступний день.

ІV. Порядок зарахування

1. Учні, які за рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до ліцею, як правило, до початку навчального року наказом директора ліцею-інтернату на підставі протоколів рішення приймальної комісії.

2. До 9-го, 11-х класів переводяться учні 8-го, 10-х класів ліцею-інтернату, які за рівнем навчальних досягнень та за особистими якостями відповідають вимогам Статуту ліцею-інтернату.

Учні, які за підсумками року мають початковий рівень знань, не виконання вимог Статут ліцею-інтернату, за рішенням педагогічної ради не переводяться до 9-го, 11-х класів.

3. Випускники 9-го, 11-х класів ліцею-інтернату після завершення навчання рішенням педагогічної ради відраховуються із врученням документу про освіту.

4. Зарахування до 8-го, 9-го,10-го класів відбувається за результатами конкурсного відбору, що організовується і проводиться відповідно до пунктів розділу ІІІ Правил конкурсного приймання до ліцею-інтернату.

5. На вільні місця (у разі їх наявності) можливе проведення додаткового конкурсного приймання до ліцею-інтернату, але не пізніше 20 серпня.

6. Інформація про спроможність закладу, кількість зарахованих учнів у кожному класі та відповідно наявність вільних місць у кожному з них оприлюднюється на інформаційному стенді, веб-сайті ліцею-інтернату щороку впродовж двох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, але не пізніше ніж за місяць до початку прийому ліцеєм заяв.

7. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється також впродовж двох робочих днів з дня появи вільного (вільних) місця (місць) протягом календарногороку.

8. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися з апеляційною скаргою до органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу. Апеляційна комісія відповідного органу управління зобов’язана розглянути апеляційну скаргу впродовж трьох робочих днів з дня її надходження та ухвалити обгрунтоване рішення.

У випадку визнання результатів конкурсу недійсними орган, у сфері управління якого перебуває заклад освіти, зобовязаний організувати конкурс повторно.

9. Учні, які за підсумками вступних випробувань не зараховані до ліцею-інтернату, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі.

10. Діти, які зараховані до ліцею-інтернату, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця проводиться додаткове конкурсне приймання.

11. Після зарахування до ліцею-інтернату вступник повинен подати оригінал документа про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту) не пізніше зазначеного адміністрацією терміну.

V. Контроль за проведенням конкурсу

1. Директор ліцею-інтернату несе персональну відповідальність за дотриманням вимог Правил конкурсного приймання.

Правила конкурсного прийому титулка