Міністерство освіти і науки України
Управління освіти Чернівецької міської ради
Чернівецький військово-спортивний ліцей-інтернат
58004, м.Чернівці, вул.Луковецька, 29, тел.(0372) 52-24-71
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

Міністерство внутрішніх справ України

Національна академія внутрішніх справ

Академія надає освітні послуги з підготовки фахівців ступенів вищої освіти бакалавра, спеціаліста, магістра за напрямами підготовки та спеціальностями:

  • «Правознавство»,
  • «Правоохоронна діяльність»,
  • «Психологія»,
  • «Управління у сфері правопорядку»;
  • «Судова експертиза». 

а також ступеня вищої освіти магістра за спеціальностями:

Харківський національний університет внутрішніх справ

Університет надає вищу освіту за сімома спеціальностями:

- правознавство;

- правоохоронна діяльність;

- інформаційні управляючі системи та технології;

- системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки;

- психологія; соціологія;

- фінанси з наданням освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». 

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Університет здійснює підготовку юристів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» зі спеціальностей

- «Правознавство»,

- «Правоохоронна діяльність».

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Здійснює підготовку фахівців кримінальної міліції та підрозділів міліції громадської безпеки за спеціальністю «Правоохоронна діяльність», слідчих підрозділів за спеціальністю «Правознавство».

Львівський державний університет внутрішніх справ МВС України

Університет надає освітні послуги щодо підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів: 
­-- «магістр», за спеціальностями

- «Правознавство»,

- «Психологія»,

- «Практична психологія»,

- «Управління фінансово-економічною безпекою»,

- «Менеджмент організацій та адміністрування»; 
-- «спеціаліст», за спеціальностями

- «Правознавство»,

- «Менеджмент організацій та адміністрування»; 

-- «бакалавр», за напрямами підготовки

- «Правознавство»,

- «Правоохоронна діяльність»,

- «Психологія»,

- «Практична психологія»,

- «Менеджмент»,

- «Фінанси і кредит»,

- «Облік і аудит».

Одеський державний університет внутрішніх справ

Навчальний заклад має ІII рівень акредитації та ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку фахівців-юристів за денною та заочною формою навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» та IV рівень акредитації та ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за спеціальністю «Правознавство» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», а також готує за заочною формою навчання наукові та науково-педагогічні кадри для здобуття ними наукового ступеня кандидата юридичних наук за закритими науковими спеціальностями.

Донецький юридичний інститут МВС України

Здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» за спеціальностями «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність» на 6 факультетах (підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції, підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки, підготовки фахівців для підрозділів Державної автомобільної інспекції, підготовки фахівців для експертно-криміналістичних та слідчих підрозділів, факультет права, заочного та дистанційного навчання).

Національна академія Національної гвардії України

Здійснює підготовку командирів підрозділів Національної гвардії України, командирів підрозділів спеціального призначення, фахівців управління діями підрозділів із засобами військового зв’язку, офіцерів-інженерів з експлуатації озброєння та техніки Національної гвардії України, спеціалістів в галузі управління тиловим забезпеченням Національної гвардії, офіцерів виховних структур та фахівців у галузі мовної комунікації.