Міністерство освіти і науки України
Управління освіти Чернівецької міської ради
Чернівецький військово-спортивний ліцей-інтернат
58004, м.Чернівці, вул.Луковецька, 29, тел.(0372) 52-24-71
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

СТАТУТ ЛІЦЕЮ

ВИТЯГИ  ІЗ СТАТУТУ ЛІЦЕЮ-ІНТЕРНАТУ

2.20. Порядок переведення і випуск учнів Ліцею-інтернату визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженої Міністерством освіти і науки України.

Ліцеїсти, які протягом навчання засвоїли навчальні предмети на початковому рівні, наприкінці семестру та навчального року за рішенням педагогічної ради Ліцею-інтернату, наказом директора відраховуються з навчального закладу незалежно від того, в якому класі вони навчалися.

Ліцеїсти, які мають за підсумками року початковий рівень знань з одного - двох предметів (крім профільних), переатестовуються за їх бажанням з цих дисциплін у термін, який визначає директор Ліцею-інтернату, але не пізніше двох тижнів після початку нового навчального року. Ліцеїсти, які не змогли перездати атестацію   хоча б з одного предмета, відраховуються з Ліцею-інтернату після обговорення на педагогічній раді ліцею і направляються для продовження навчання до загальноосвітніх класів або навчальних закладів за місцем проживання батьків або осіб, які їх заміняють.

3.3. Вихованці Ліцею-інтернату мають право:

 • на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
 • обирати профілі навчання, факультативи, спецкурси, позакласні заняття;
 • брати участь у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах, гуртках, добровільних самодіяльних об¢єднаннях, творчих студіях, клубах, групах за інтересами тощо;
 • на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою Ліцею-інтернату;
 • на доступ до інформації з усіх галузей знань;
 • брати участь у роботі самоврядування Ліцею-інтернату;
 • брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу і дозвілля;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижають їх честь і гідність;
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Вихованці  Ліцею-інтернату зобов’язані:

-   оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати    загальнокультурний рівень;

 • дотримуватися Статуту Ліцею-інтернату, правил внутрішнього розпорядку;
 • регулярно займатися спортом і брати активну участь у спортивно-масовій роботі;
 • бути дисциплінованими, чесними, правдивими,  дорожити честю Ліцею-інтернату, славою і бойовими традиціями Збройних сил України;
 • бережливо ставитися до державного, громадського, особистого майна;
 • дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
 • брати участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
 • дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд, підтримувати порядок в спальних кімнатах.
 • дотримуватися режиму ліцею-інтернату згідно вікових категорій.
 • покидати навчальний заклад з дозволу адміністратора згідно письмової заяви батьків або осіб що їх заміняють.

3.5. Вихованці Ліцею-інтернату залучаються до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони здоров’я. Робота зі самообслуговування повинна проводитися за участю вчителів, вихователів, класних керівників тощо.

3.6. Вихованцям ліцею-інтернату забороняється:

 •  Курити, вживати алкогольні напої на території та в приміщенні навчального закладу.
 •  Псувати майно Ліцею-інтернату.
 •  Самовільно залишати територію навчального закладу.
 •  Порушувати режим дня закладу та Правила поведінки для учнів.
 •  Використовувати мобільні телефони під час навчально-виховного процесу та після відбою.
 •  Використовувати електричні прилади, заборонені речі.
 •  Перебувати без поважної причини в спальному корпусі під час навчального процесу.

3.7. Учні, які відзначилися у навчанні, праці заохочуються Подякою директора Ліцею-інтернату, цінними подарунками, екскурсійними поїздками тощо.

3.8. За порушення вимог Статуту (пункти 3.4, 3.5, 3.6 ) та Правил поведінки для учнів до ліцеїстів застосовуються такі міри дисциплінарного покарання:  

 • зауваження,
 • догана директора Ліцею-інтернату у присутності всіх учнів;
 • залучення до суспільно-корисної праці (п’ятниця – з 16-00 до 19-00);
 • розгляд педагогічного радою про відрахування з Ліцею-інтернату.
Прикріплені файли:
Завантажити цей файл (Статут ВСЛІ.doc)Статут ВСЛІ.doc[ ]195 kB